Simon L. (szerk.), 2023. ÉLELMISZERIPARI MELLÉKTERMÉKEK ÉS HULLADÉKOK. Szaktudás  Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-575-109-9.  https://szaktudas.hu/webshop/732-elelmiszeripari-mellektermekek-es-hull…

Tóth Cs. (szerk), 2018. ŐSHONOS- ÉS TÁJFAJTÁK – ÖKOTERMÉKEK – EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS – VIDÉKFEJLESZTÉS. Minőségi élelmiszerek – Egészséges környezet: Az agrártudományok és a vidékfejlesztés kihívásai a XXI. században. Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet, Nyíregyháza (konferencia kiadvány). ISBN 978-615-5545-90-0.

Aleksza L. (szerk.), 2017. HULLADÉKGAZDÁLKODÁS (Hulladékgazdálkodás alapjai,  Hulladékok gyűjtése és szállítása,  Hulladékképződés megelőzése,újrahasználat, újrafeldolgozás,ártalmatlanítás;  Hulladékok energetikai hasznosítása; Komposztálás, biogáz előállítás; Mechanikai-biológiai hulladékkezelés; Élelmiszeripari hulladékok és melléktermékek). ProfiKomp Kft., Budapest.

Aleksza, L. (ed.), 2017. WASTE MANAGEMENT (Principles and Legal System of
Waste Management • Collection and Transport of Waste • Prevention, Reuse, Recycling,
Disposal of Waste • Energetic utilization of Waste • Composting, Biogas production
• Mechanical-biological treatment (MBT) • Treatment of Food Industy Wastes and Animal By-Products). ProfiKomp Kft., Budapest.

Tóth Cs. (szerk), 2016. ŐSHONOS- ÉS TÁJFAJTÁK – ÖKOTERMÉKEK – EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS – VIDÉKFEJLESZTÉS. A XXI. század mezőgazdasági stratégiái. Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet, Nyíregyháza (konferencia kiadvány).

Simon L., Vincze Gy. (szerk.), 2015: TELEPÜLÉSI SZENNYVIZEK INNOVATÍV ÉS KÖRNYEZETTUDATOS TISZÍTÁSA ÉS A SZENNYVÍZISZAPOK KÖRNYEZETBARÁT ELHELYEZÉSE - Innovative municipal waste water purification and environmentally environmentally-friendly disposal of sewage sludge. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. pp. 1-102. (ISBN 978-615-5545-58-0)(ld. még: http://www.nyf.hu/szennyvizprojekt/publikaciok.php)

(ld. még: https://www.researchgate.net/publication/289705574_Telepulesi_szennyvizek_innovativ_es_kornyezettudatos_tisztitasa_es_a_szennyviziszapok_kornyezetbarat_elhelyezese_Innovative_municipal_waste_water_purification_and_environmentally-friendly_disposal_of_)

Simon L., Vincze Gy. (szerk.), 2015: SZENNYVIZEK ÉS SZENNYVÍZISZAPOK HASZNOSÍTÁSA A RÉGIÓ FENNTARTHATÓ MEZŐGAZDASÁGÁÉRT. Nyíregyházi Főiskola, Nyíregyháza. pp. 1-120. (ISBN 978-615-5545-02-3) (ld. még: http://www.nyf.hu/szennyvizprojekt/publikaciok.php)

Szennyvíztisztítási TÁMOP (2015) pályázatunkhoz kapcsolódó publikációink innen tölthetőek le:http://www.nyf.hu/szennyvizprojekt/publikaciok.php

Simon L. (szerk.). 2011. BIOMASSZA-HASZNOSÍTÁS ENERGETIKAI CÉLRA AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN. Biomass utilisation for energy production in Észak-Alföld Region (Hungary). Bessenyei Könyvkiadó, Nyíregyháza. pp. 1-114. (ISBN: 978-615-5097-30-0-4). (kétnyelvű kiadvány)

Simon László (szerk.), 2008. TALAJVÉDELEM (különszám). Talajtani Vándorgyűlés, Nyíregyháza, 2008. május 28-29.

Simon László, 2004. FITOREMEDIÁCIÓ.  Környezetvédelmi Füzetek, azonosító:2318. BMKE Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Budapest, 2004

Simon László, Szilágyi Mihály (szerk.), 2004. MIKROELEMEK A TÁPLÁLÉKLÁNCBAN. Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 2004

Simon László (szerk.), 1999. TALAJSZENNYEZŐDÉS, TALAJTISZTÍTÁS. Környezetügyi Műszaki Gazdasági Tájékoztató KGMT-5. Környezetgazdálkodási Intézet, Budapest.