AGRÁRTUDOMÁNYI ÉS  KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI INTÉZETI TANSZÉK SZOLGÁLTATÁSAI
Elérhetőség, érdeklődés:
42/599-467; 42/599-400/2391 mellék
 
Oktatás
 1. Oktatási programok szakmai kidolgozása
 2. Tananyagfejlesztés
 3. Szaktanácsadás
 
Kutatásfejlesztés
 1. Növényvédőszerek, termésfokozó anyagok tenyészedényes és nagyparcellás kísérleti tesztelése a legfontosabb szántóföldi és kertészeti kultúrákban, valamint hajtatott körülmények között. Fajtakísérletek elvégzése.
 2. Termesztéstechnológiai fejlesztések
 3. Növénynemesítési és fajtafenntartási tevékenység. Szaporítóanyagok előállítása
 4. Ökológiai gazdálkodás biológiai alapjainak kutatása, megőrzése
 5. Energetikai célú biomassza termelés technológiai kutatása, különös tekintettel a fajták agroökopotenciáljára
 6. Mezőgazdasági haszonnövények morfológiai és mikroanatómiai jellemzése
 7. Energianövények hozamának vizsgálata, serkentése ásványi és szerves trágyaszerekkel, melléktermékekkel
 8. Gyepek botanikai összetételének felmérése
 9. A gyephasznosítás (legeltetés különböző állatfajokkal, kaszálás) gyepösszetételre gyakorolt hatásának monitoringozása
 10. A hasznosítás gyepösszetételre gyakorolt hatásának jövőbeli tendenciájának felbecslése.

Prof. Dr. Simon László

tanszékvezető