Az agrár felsőoktatás kezdetei 1961-ig nyúlnak vissza Nyíregyházán, amikor megalapították a Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot, majd ennek átszervezésével a Mezőgazdasági Főiskolát. A Kertészeti Karon 1976-ig folyt az oktatás, majd 1991-ben újra indult a mezőgazdasági mérnök szakon a képzés a GATE Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolai Karán. Az újra indult képzésben a mezőgazdasági mérnök szakos hallgatók szakmai tárgyait a Mezőgazdasági Tanszék koordinálta. Előbb három szakirány (növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési) közül választhattak a hallgatók, majd 1997-től elindult a környezetgazdálkodási szakirány is. Az akkori képzés igényeinek megfelelően az egyes szakirányok önálló tanszékek vezetésével működtek tovább.

A 2000-ben lezajlott felsőoktatási integráció eredményeként létrejött a Nyíregyházi Főiskola, melyben az agrármérnök képzés változatlan szervezeti felépítésben folytatódott 2007-ig, amikor a korábbi 4, agrárképzést gondozó tanszék összevonásával létrejött az Agrártudományi Tanszék és a Tájgazdálkodási és Vidékfejlesztési Tanszék. A hazai felsőoktatás reformját követve a mezőgazdasági mérnökképzés is a bolognai rendszerre tért át, és 2005-től csak BSc képzésre jelentkezhettek a jövő agrármérnökei. A mezőgazdasági mérnök BS. előzetes feltételes akkreditálás után 2008-ban kapott végleges akkreditációt, melyet 2011-ben újabb sikeres szakakkreditáció követett. Az Oktatási Hivatal 2009-ban engedélyezte a növénytermesztő és növényvédő technológus felsőfokú szakképzés indítását, 2010-ben pedig a hulladékgazdálkodási technológus felsőfokú szakképzés kapott indítási engedélyt.

A 2013 szeptemberében megalakult Agrártudományi és Környezetgazdálkodási Intézeti Tanszék feladata, hogy a Nyíregyházi Egyetem mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakát (BSc) gondozza, illetve ezen belül a korábbi környezet- és ökogazdálkodási, illetve fenntartható mezőgazdasági technológiák  specializációkat, 2017 szeptemberétől  pedig az integrált mezőgazdasági technológiák, illetve ökológiai gazdálkodás elnevezésű specializációkat irányítsa.

Tanszékünk koordinálja továbbá a 2013 szeptemberében elindult mezőgazdasági mérnök felsőoktatási szakképzést, illetve a 2017 szeptemberétől korszerűsített tantervvel  üzemeltetett mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési (FOKSZ) szakot. 2021 őszétől gondozzuk a gyógy- és fűszernövények felsőoktatási szakképzést.

Célunk, hogy a hagyományos mezőgazdasági technológiák mellett a térség számára kiemelkedő fontosságú, újszerű ökológiai gazdálkodás, tájgazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás és vidékfejlesztés feltételrendszerét, illetve a fenntartható növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés technológiáit  is megismertessük a hallgatókkal.

A Tanszék gondozza a 2010-ben országosan egyedülálló tantervvel megalakított, 2009-2021 között üzemelt, 125 fő részére másoddiplomát adott környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök szakirányú továbbképzést, illetve az 2008-ban indított agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök szakirányú továbbképzést is a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetében.

A mezőgazdasági felsőoktatásnak helyt adó, 2004-ben átadott új épületegyüttes Nyíregyházán.

Laboratóriumi gyakorlat a mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakon Nyíregyházán.